Singapore

Đã trở thành một thông lệ, hàng năm, từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 7, du lịch Singapore lại bước vào đợt siêu khuyến mãi. Hàng ngàn cửa hàng lớn nhỏ, nổi tiếng trên khắp đất nước Singapore đồng loạt giảm giá bán Chi tiết >