Sự kiện Bangkok – Lễ hội Bangkok

Tháng
04
Songkran là lễ hội quan trọng nhất của người Thái, ngày bắt đầu lễ hội là ngày cuối cùng của năm cũ - gọi là Mahasongkran và kết thúc vào ngày đầu năm mới - gọi là Wan Thaloeng Sok Chi tiết >